استفاده از سامانه نقشه تهران

سامانه ” نقشه تهران ” قابل بهره برداری برای کلیه افراد بوده و در تهیه و تدوین گزارشات فنی- تخصصی شهر تهران می‌تواند مورد استفاده مهندسان قرار گیرد.

مرحله دوم ساماندهی مشاوران املاک

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از شروع دور جدید ساماندهی مشاوران املاک در شهر تهران طی هفته آتی خبر داد و گفت: تاکنون 1500 عملیات گشت مشترک در سه ماهه اخیر انجام شده است.

سامانه پاتمک

در خصوص پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از طریق سامانه پاتمک