منشور اخلاقی

 • شرکت برج نیروپردازش  وظیفه خود را اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی می داند و این وظایف را با رعایت دستورالعمل های مربوطه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان ها و ارگان دولتی و خصوصی انجام میدهد.
 • هدف اصلی این شرکت جلب اعتماد و رضایت مشتریان است.
 • شرکت برج نیرو پردازش مشریان خود را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در دو بخش دولتی و خصوصی می داند.
 • به منظور دستیابی به این هدف مدیریت و کارکنان شرکت اعتقاد و باور راسخ دارند که خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی هموطنان خواهد شد و با ارایه خدمات مطلوب روابط بین ما و مردم تقویت می گردد.
 • رمز موفقیت شرکت تامین رضایت مشتریان است.
 • در ارایه خدمت، به این مهم پایبندیم و شعار “ما فردای ایرانیان را خواهیم ساخت ” را با شور و شعور تمام عملی خواهیم کرد.
 • کارکنان شرکت به عنوان ارزشمند ترین منبع شرکت محسوب میشوند و خویشتنداری، راستگویی، درستکاری و شکیبایی از محاسن ارزشمند آنان است.
 • با قلبی سرشار از محبت اوقات کاری را با خدمات بی توقع به مشتریان شیرین و لذت بخش مینمایند.
 • حفظ ارزش و کرامت انسانها در هر پست و مقام و جایگاهی از اصول اولیه برای کلیه مدیران و پرسنل شرکت می باشد.
 • در هر شرایطی به اصول اخلاقی پایبند خواهیم بود.
 • نظم، آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به مشتریان را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود میدانیم.
 • فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل کارفرما و شرکا را از بسترهای تعالی خود و شرکت می دانیم و رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقاء کارکنان و شرکت تلقی می کنیم و همواره به خاطر داریم که ما امانتدار مردم هستیم و خدمت به آنان فرصتی گرانبها برای کسب رضای خداوند کریم است.