پیام مدیرعامل

بخش ساختمان شامل مسكن، بناهای اداری، تجاری و صنعتی، اماكن فرهنگی، تفريحی و اقامتی، اماكن ورزشی، بيمارستانی و …، راهها، فرودگاهها و بنادر؛ یکی از مهمترین زیرساختها و عوامل ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در هر منطقه می باشد و نزدیک به نيمی از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. رونق و حرکت این بخش، به سرعت و در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بوده و موجب به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد و افزایش پویایی و نشاط جامعه می گردد.

مدیریت و کارکنان این شرکت با توجه آگاهانه به توسعه پایدار و تعالی سازمانی؛ تلاش دارند تا پرانگیزه و استوارتر از گذشته، همچنان مطمئن و سنجیده گام بردارند. کیفیت مطلوب و هزینه معقول در زمان مناسب، تعریفی است که ما از انجام پروژه داریم. اعتماد متقابل ناشی از کیفیت بعنوان پایه اصلی تفکر این شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که استقبال مستمر کارفرمایان و مشاوران و دست اندرکاران پروژه ها از موفقیت، کیفیت و سرعت اجرای پروژه گواه بر این ادعاست. تعهد به ارزش های بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست، اساس پیشرفت استراتژی های ما را تشکیل می دهد.

شرکت فنی و مهندسی برج نیرو پردازش بر اساس مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها؛ ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی و مهندسی و فراتر از آن، با همکاری بهترین مهندسین مشاور و پیمانکاران تراز اول، امكان ارائه و انجام هرگونه مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت، سرمايه گذاری يا مشاركت در بخشهای مختلف ساختمانی را دارا میباشد.

شرکت فنی و مهندسی برج نیرو پردازش به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های ساختمانی در حال رشد در کشور در زمینه سرمایه گذاری و ساخت ، ساختمانهای بلند مرتبه و پروژه های عظیم تجاری اداری مسکونی ،گردشگری و… با اندوخته تجربی و تخصصی، با نگاهی متناسب با تغییرات روز در صنعت ساختمان ایران و به پشتوانه تجربه، مدیران و نیروهای متخصص، دانش علمی و عملی، زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم، اعتبار و شهرت سهامدار خود، افق های جدیدی از کسب و کار را در عرصه داخلی و خارجی ترسیم نموده است.

رضاعباسی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره