درباره ما

در راستای اجرای سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارائه خدمات مهندسی ساختمان جهت انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها، بندها، سدها، ساختمان نیروگاه با هدف صنعتی سازی ساخت و رعایت مقررات ملی ساختمان، احداث پست های فشارقوی، خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت مهندسی برج نیروپردازش در تاریخ 1/12/1386 با شناسه ملی 10700151512 در دفتر ثبت شرکت ها تاسیس و فعالیت های این شرکت رسما آغاز گردید.

شرکت فنی مهندسی برج نیرو پردازش با هدف فعالیت در تشکیلات زیربنایی کشور و به عنوان جزئی از کل شرکت های ساختمانی و نیرو سازمان های ذیربط برای سازندگی و آبادانی و به نتیجه رساندن پروژه های عمرانی و تاسیساتی شروع بکار نموده است.

عشق و علاقه به ادامه راه مهندسان پیشکسوتی که فقط با همت و کوشش و با کمترین امکانات توانستند در به ثمر رساندن طرح های عظیم عمرانی موفق باشند سرمشق و مشوق مدیران جوان اما باتجربه این شرکت بوده و امیدوار هستیم که با تلاش های بیشتر و دانش روز بتوانیم ادامه دهنده راه این پیشکسوتان سازندگی و آبادانی کشور عزیزمان ایران باشیم و لبخند رضایت و دعای خیر هموطنان بدرقه راهمان باشد.