مسکونی-تجاری هیرکان 1

پروژه 60 واحدی گلشهر کرج  ، کوکب غربی ، تقاطع سنبل ، پروژه برکت

پروژه با زیر بنای حدود 12000 متر مربع ، در دو بلوک 40 و 20 واحدی ، مشاعات پروژه : سالن اجتماعات، سالن ورزشی مجزا برای آقایان و بانوان ، کتابخانه ، مسیر پیاده روی، سرایداری، لابی، یک بلوک در مرحله نازک کاری و یک بلوک در مرحله سفت کاری، تحویل اسفند ماه 1401