استفاده از سامانه نقشه تهران

به اطلاع مهندسان محترم عضو سازمان ( به خصوص مهندسان نقشه بردار و ترافیک ) می‌رساند سامانه ” نقشه تهران ” به آدرس الکترونیکی MAP.TEHRAN.IR با دسترسی عمومی و انواع لایه‌های اطلاعاتی در سامانه های شهرداری مانند: مسیر یابی، دسترسی به اماکن تهران، ترافیک معابر، لایه های گویاساز ، لایه‌های توان یابان، شبکه معابر توان یابان و … قابل بهره برداری برای کلیه افراد بوده و در تهیه و تدوین گزارشات فنی- تخصصی شهر تهران می‌تواند مورد استفاده مهندسان قرار گیرد.